Hypnos och dess effekt på hjärnan

Introduktion

Introduktion
Dyk in i den fascinerande världen av hypnos och utforska hur det påverkar vår hjärna. Är hypnos en magisk kraft som kan förändra vårt tänkande och beteende? Eller är det bara en vanlig teknik som används för terapeutisk och underhållande användning? I denna artikel kommer vi att undersöka vad hypnos är och hur det fungerar i hjärnan, dess användning och effekter samt fördjupa oss i det undermedvetna sinnet och dolda budskap. Låt oss dyka in och utforska denna mystiska och fascinerande teknik!

Vad är hypnos?

Hypnos har en historia som sträcker sig många år tillbaka och har använts för en rad olika ändamål, inklusive medicinsk behandling och underhållning. Men vad är hypnos egentligen?

Hypnos är en förändrad medvetandetillstånd som uppnås genom djup avslappning och fokuserad uppmärksamhet. I detta tillstånd är hjärnan mer mottaglig för förslag och förändring. Hypnos kan användas för att hjälpa till med många olika problem, såsom att hantera stress, övervinna rädslor och fobier eller för att hjälpa till med viktminskning.

Under en hypnossession kommer en utbildad hypnosterapeut att guida klienten till ett avslappnat tillstånd genom användning av olika tekniker, inklusive avslappning, koncentration och visualisering. När klienten är i hypnos kan terapeuten arbeta med dem för att utforska och lösa problem i deras liv genom att använda positiva förslag och andra tekniker.

Så vad kan hypnos hjälpa mig med?

Hypnos kan hjälpa till med en rad olika problem, inklusive (men inte begränsat till):

 • Hantera stress: Hypnos kan hjälpa till att minska stressnivåerna genom att öka avslappningen i kroppen och sinnet. Det kan också hjälpa dig att lära dig hantera stressen bättre genom att ge dig verktyg för att slappna av och hantera dina känslor på ett mer hälsosamt sätt.
 • Övervinna rädslor och fobier: Hypnos kan användas för att hjälpa dig att övervinna en fobi eller rädsla genom att du kan utforska dessa känslor på ett djupare plan och hjälpa dig att ersätta negativa tankemönster med positiva och förbättrade beteenden.
 • Viktminskning: Hypnos kan hjälpa dig att ändra dina negativa tankemönster om mat och äta, vilket kan hjälpa dig att uppnå dina viktminskningsmål.

Oavsett vad du vill använda hypnos för är det viktigt att hitta en pålitlig och erfaren hypnosterapeut för att säkerställa att du får rätt hjälp och stöd. För att hitta en pålitlig hypnosterapeut, följ länken här.

Så vad kan du förvänta dig under en hypnossession?

Under en hypnossession kommer din hypnosterapeut att guida dig genom sessionen och hjälpa dig att nå det avslappnade medvetandetillståndet. Under hypnos kommer du att känna dig väldigt avslappnad, men du kommer fortfarande att vara medveten om vad som händer runt omkring dig. Din hypnosterapeut kommer att arbeta med dig för att hjälpa dig att lösa problem eller nå dina mål genom positiva förslag och andra tekniker.

Även om hypnos kan hjälpa till med många olika problem är det viktigt att notera att det inte är en mirakelkur och inte fungerar för alla. Om du letar efter en alternativ behandling för ditt problem, överväga att prova hypnos för att se om det passar dig. Följ länken här för att läsa mer om vad du kan förvänta dig under en hypnossession.

Historia av hypnos

Hypnos har en lång historia som går tillbaka till antikens Grekland, där sömn och drömmar ansågs vara gåvor från gudarna. Faktum är att namnet ”hypnos” faktiskt kommer från den grekiska mytologin, där Hypnos var guden för sömn.

Mesmerismen var ett annat tidigt system för hypnos, uppkallat efter Franz Anton Mesmer, som ansågs vara grundaren. Han trodde att det fanns en osynlig kraft som flödade genom universum och som han kunde manipulera genom att använda sig av magnetiska krafter. Hans teknik kallades Mesmerism, och det ledde till många kontroverser.

En av de mest kända personerna inom hypnosens historia är James Braid, en skotsk kirurg som levde på 1800-talet. Han ansågs som den person som myntade termen ”hypnos”. Braid var en pionjär inom hypnos och ansåg att det fanns en vetenskaplig förklaring till hypnos utöver den mystiskhet som omgav Mesmerismen.

Milton H. Erickson ansågs som en av de mest inflytelserika personerna inom hypnosens moderna historia. Han ansågs vara en av de första personerna som skapade modern hypnos och utvecklade tekniken på ett sådant sätt att den kunde anpassas efter enskilda behov och situationer. Hans tekniker används fortfarande idag inom terapeutisk hypnos och hans arv lever vidare genom utbildning av tusentals terapeuter runt om i världen.

Genom historien har hypnos använts till många olika ändamål, inklusive medicinska, psykologiska, och till och med underhållningsändamål. Och idag har hypnos bevisats vara ett effektivt verktyg för att behandla allt från stress och ångest till fobier och sömnlöshet.

Mesmerism System för hypnos uppkallat efter Franz Anton Mesmer
James Braid Skotsk kirurg som myntade termen ”hypnos”
Milton H. Erickson Ansågs vara en av de första personerna som skapade modern hypnos och utvecklade tekniken på ett sådant sätt att den kunde anpassas efter enskilda behov och situationer.

Om du vill lära dig mer om hypnos och dess förmåga att hantera stress och ångest, varför inte titta på vår Självhypnos för stresshantering kurs? För dem som lider av fobier och sömnlöshet, ta en titt på vår Overcoming Fears and Phobias, eller vår Mixed Hypnosis Works kurs för att lära dig mer om hur hypnos kan förbättra din livskvalitet.

Hur fungerar hypnos?

Hur Fungerar Hypnos?
När det gäller hypnos är det många som undrar hur det egentligen fungerar. Det kan verka mystiskt och lite skrämmande för vissa, medan det för andra är en fascinerande och spännande upplevelse. Hur som helst är hypnos en teknik som har använts i århundraden för att hjälpa människor att hantera problem eller uppnå olika mål. Genom att utforska dess mekanismer i hjärnan kan vi förstå mer om hur hypnos fungerar och hur det kan vara användbart för en rad olika ändamål. Låt oss dyka in i världen av hypnos och upptäcka dess hemligheter.

Hypnosens mekanismer i hjärnan

Hypnos är känd för att vara en verklig tillstånd av medvetande, och det fungerar genom både det medvetna och undermedvetna sinnet. Det kan påverka hjärnan i olika steg, och det är inte helt förstått hur hypnos fungerar i hjärnan. Men, det finns vissa teorier om hypnosens mekanismer i hjärnan som vi kan diskutera nedan.

En teori är att hypnos påverkar aktiviteten i vissa delar av hjärnan. En del studier visar på att hypnos kan minska aktiviteten i den delen av hjärnan som ansvarar för självkritik och öka aktiviteten i den delen av hjärnan som hanterar upplevelser av glädje och belöning (se tabell nedan). Denna förändring i hjärnaktivitet kan bidra till en ökad mottaglighet för hypnos och dess förslag.

En annan teori är att hypnos påverkar nivåerna av olika signalsubstanser, inklusive dopamin och endorfiner i hjärnan, vilket kan förklara varför hypnos har en lugnande och avslappnande effekt på kroppen. Nivåerna av dessa signalsubstanser kan också påverka känslor som smärta och ångest (se tabell nedan).

Belöningscentrum Självkritiska regioner
Före Hypnos Låg aktivitet Hög aktivitet
Under Hypnos Hög aktivitet Låg aktivitet

Dessutom kan hypnos också påverka hjärnvågorna på ett sätt som liknar meditation. När man är i ett djupt tillstånd av hypnos, kan hjärnvågorna förändras till det som kallas för theta-vågor, vilket anses bidra till ökad kreativitet och öppenhet för förslag från hypnotisören.

Sammanfattningsvis kan hypnos påverka hjärnan på olika sätt, inklusive att minska aktiviteten i självkritiska regioner och öka aktiviteten i belöningscentrum, påverka signalsubstansnivåer, samt påverka hjärnvågor. Trots att det inte finns någon universell förklaring för hur hypnos fungerar i hjärnan, ökar forskningen vår kunskap om detta intressanta fenomen.

Stadierna av hypnos

När det gäller stadierna av hypnos, så finns det vanligtvis fyra distinkta steg som en person går igenom när de utsätts för hypnotisk induktion. Dessa steg kan variera från person till person, men de är vanligtvis följande:

 • Steg 1: Fokusering – I detta första steget är målet att fokusera personens uppmärksamhet på något specifikt, såsom en pendel eller en annan visuell signal. Detta hjälper till att minska distraherande tankar och ökar koncentrationen.
 • Steg 2: Avslappning – I det här steget hjälper hypnotisören personen att slappna av genom att föreslå att de föreställer sig att deras kropp slappnar av, steg för steg, del för del. Personens andning blir djupare och lugnare, och deras muskler blir mer och mer avslappnade.
 • Steg 3: Fördjupning – När personen är helt avslappnad, kan hypnotisören öka graden av hypnos genom att föreslå att personen föreställer sig att de går djupare och djupare in i hypnosens tillstånd. Detta är vanligtvis när personen börjar uppleva en förändring i sitt medvetande och känner sig mer suggestibla.
 • Steg 4: Anpassning – I det här sista steget försöker hypnotisören anpassa hypnosens tillstånd till personens specifika mål eller ändamål. Hypnotisören kan föreslå att personen upplever ett specifikt sinne eller göra en särskild handling. Personen är nu i ett suggestibelt tillstånd och mer mottagliga för hypnotisörens förslag.

Det är viktigt att notera att inte alla personer upplever alla fyra stadierna, och vissa personer kan uppleva andra steg eller ingen alls. Men för de flesta människor utgör dessa fyra steg en bra övergripande ram för hur en hypnotisk induktion kan gå till.

Hypnosens användning

Hypnosens Användning
När det gäller hypnosens användning finns det en mängd olika sätt den kan användas på. Från terapeutisk hypnos för att behandla olika hälsoproblem till underhållningshypnos för att underhålla publiken, hypnos har visat sig vara en mycket mångsidig metod. Låt oss ta en närmare titt på dessa olika användningsområden och hur de kan påverka både sinnet och kroppen.

Terapeutisk hypnos

Terapeutisk hypnos är en terapiform där hypnos används som verktyg för att behandla olika typer av problem och åkommor. Det kan handla om allt från att lindra stress och ångest till att behandla fobier och smärta.

Fördelar med terapeutisk hypnos:

 • Det är en säker och icke-invasiv behandlingsmetod som inte kräver mediciner eller kirurgi.
 • Det kan hjälpa till att behandla svåra psykiska problem som posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och depression.
 • Det kan öka självkänsla och självförtroende och hjälpa till att hantera stress.
 • Det kan hjälpa till att lindra smärta, inklusive kronisk smärta som fibromyalgi.
 • Det kan hjälpa till att behandla sömnproblem som insomnia.

Hur terapeutisk hypnos fungerar:
Terapeutisk hypnos utförs oftast av en kvalificerad terapeut som guidar patienten in i en hypnotisk tillstånd där fokusering och avkoppling främjas. Under denna tillstånd kan terapeuten injicera positiva förslag till patientens undermedvetna för att hjälpa till att ändra negativa tankemönster och beteenden. Terapeuten kan också hjälpa till att utforska dolda känslor och minnen som kan orsaka eller bidra till patientens problem.

Det är viktigt att notera att terapeutisk hypnos inte är en quick fix och kan kräva flera sessioner för att uppnå önskade resultat. Dessutom kan det inte fungera för alla, och det är viktigt att vara öppen med terapeuten om eventuella risker och biverkningar.

Underhållningshypnos

En annan användning av hypnos som man ofta ser är underhållningshypnos. Det är när en hypnotisör uppträder på scen och använder hypnos för att få personer att utföra roliga eller underhållande handlingar. Det är viktigt att påpeka att underhållningshypnos inte är samma sak som terapeutisk hypnos och att det är viktigt att inte förväxla de två.

Exempel på underhållningshypnos

En vanlig teknik som används i underhållningshypnos är att hypnotisören får personer att tro att de är någon annan eller att de befinner sig i en annan situation. Till exempel kan hypnotisören få en person att tro att de är ett djur eller att de är på en strand. Hypnotisören kan också använda styrningstekniker för att få personer att utföra olika handlingar, såsom att sjunga en sång eller att dansa.

Risker med underhållningshypnos

Underhållningshypnos är en kontroversiell form av hypnos, eftersom det ofta används för att underhålla publiken på bekostnad av personerna som blir hypnotiserade. Det är viktigt att notera att personer som är hypnotiserade under en underhållningshypnos kan vara mer mottagliga för suggestioner än vanligt, vilket kan leda till att de utför handlingar som de annars inte skulle göra. Därför är det viktigt att hypnotisören är försiktig och ansvarsfull när de utför underhållningshypnos och att de respekterar personernas gränser och välbefinnande.

Sammanfattning

Underhållningshypnos är en form av hypnos som används för att underhålla en publik genom att få personer att utföra roliga eller underhållande handlingar. Medan detta kan vara ett underhållande tillfälle för publiken, är det viktigt att komma ihåg att personer som är hypnotiserade under en underhållningshypnos är mer mottagliga för suggestioner än vanligt. Som med all hypnos är det viktigt att vara ansvarsfull och att respektera personernas gränser och välbefinnande.

Effekter av hypnos i hjärnan

Effekter Av Hypnos I Hjärnan
När det gäller hypnos är det inte bara dess terapeutiska och underhållande användning som väcker intresse. Det har också undersökts hur hypnos faktiskt påverkar hjärnan. Att förstå dessa effekter kan ge oss en djupare insikt i hur hypnos fungerar och varför det kan vara användbart för att behandla olika typer av problem. Så, vad händer egentligen i hjärnan under hypnos? Låt oss ta en närmare titt på några av de fascinerande effekterna.

Hur hjärnan påverkas av hypnos

Hypnos har en fascinerande effekt på vår hjärna och har visat sig ha många positiva effekter på vårt mentala välbefinnande. Nedan följer en lista över hur hypnos kan påverka vår hjärna:

 • Reducerar stress: Hypnos kan bidra till att minska nivåerna av stresshormoner som kortisol i vår hjärna. Detta kan leda till avslappning och en förbättrad känsla av välbefinnande.
 • Ökar vår fokusering: Under en hypnossession, kan hjärnan fokusera bättre och blockera ut distraktioner. Detta kan hjälpa oss att lära oss och bearbeta information på ett mer effektivt sätt.
 • Främjar kreativitet: Hypnos kan bidra till att öppna upp våra sinnesförnimmelser och hjälpa oss att tänka utanför boxen. Detta kan leda till ökad kreativitet och problemlösningsförmåga.
 • Stärker självförtroende: Hypnos kan hjälpa oss att övervinna negativ självbild och bygga upp vår självkänsla. Detta kan leda till förbättrade relationer och karriärframgång.
 • Lindrar smärta: Hypnos kan användas som en smärtlindringsmetod genom att minska smärtupplevelsen i hjärnan och öka kroppens naturliga smärtlindring.

Det är viktigt att poängtera att hypnos inte är en mirakelkur och kan inte bota allt. Men genom att förstå hur det påverkar vår hjärna och hur vi kan dra nytta av dess positiva effekter, kan hypnos vara en användbar metod för att förbättra vårt välbefinnande och vår livskvalitet.

Möjliga risker och biverkningar

Även om hypnos vanligtvis anses vara en säker praxis, finns det vissa möjliga risker och biverkningar som du bör vara medveten om innan du överväger att prova det.

En av de vanligaste riskerna med hypnos är att det kan leda till falska minnen. Detta kan hända när en person under hypnos framsätter eller försöker att komma ihåg tidigare händelser eller trauman. Ibland kan hjärnan skapa nya minnen eller ändra befintliga minnen under denna process, vilket kan leda till förvirring eller frustration senare.

En annan möjlig biverkning är att hypnos kan orsaka en tidigare okänd medicinsk eller psykisk sjukdom att manifestera sig. Detta kan hända om en person som har en underliggande sjukdom eller hälsoproblem använder hypnos utan att känna till dessa tillstånd på förhand. Det är därför viktigt att konsultera en läkare eller mentalvårdare innan du använder hypnos om du har några tidigare medicinska eller psykiska sjukdomar.

En annan potentiell risk med hypnos är att det kan skapa eller förstärka ångest eller psykologisk stress hos vissa individer. Detta kan hända om en person blir för ställd eller stressad under hypnosprocessen eller om de upplever obehagliga känslor som följd av hypnos.

Även om dessa risker är relativt ovanliga, är det klokt att vara medveten om dem innan du utforskar hypnos som terapimetod. Om du är osäker på om hypnos är rätt för dig, tala med din läkare eller mentalvårdare om dina alternativ och behandlingsalternativ. Med rätt vård och övervakning kan hypnos vara en säker och effektiv terapid metod för vissa personer.

Utforska det undermedvetna

Vi har alla hört talas om det undermedvetna sinnet, men hur mycket vet vi egentligen om det? Det undermedvetna är den del av hjärnan som arbetar utan att vi är medvetna om dess funktion. Det påverkar vårt beteende och våra tankar på många sätt, och hypnos kan vara ett verktyg för att utforska denna dolda del av vår psyke. Genom att använda hypnos kan vi öppna dörrar till det undermedvetna och upptäcka vad som gömmer sig där. I det här avsnittet kommer vi att utforska det undermedvetna och dess anknytning till hypnos. Vi kommer även att titta på hur hypnos kan användas för att gräva fram dolda budskap och sanningar som annars kan vara svåra att nå. Häng med!

Undermedvetna sinnet

Det undermedvetna sinnet är en del av hjärnan som fungerar utan att vi ens är medvetna om det. Det påverkar våra tankar, känslor och beteenden på många olika sätt, även när vi inte är medvetna om det. Här är några exempel på hur det undermedvetna sinnet fungerar:

 1. Automatiska reaktioner: Vissa reaktioner är så automatiska att vi inte ens behöver tänka på dem. Till exempel, när vi blir skrämda, reagerar vi genom att hoppa tillbaka och höja våra händer för att skydda oss. Vi tänker inte ens på det, det är bara en reflex.
 2. Vanor: Våra vanor är också en del av vårt undermedvetna sinne. Vi gör många saker utan att ens tänka på dem, som att borsta tänderna på morgonen eller köra till jobbet. Efter ett tag blir dessa vanor ingraverade i vårt undermedvetna sinne och blir en del av vår dagliga rutin.
 3. Bortträngda minnen: Ibland kan vi ha upplevelser eller minnen som är så obehagliga att vi borttränger dem. De försvinner från vårt medvetna sinne, men kan fortfarande påverka oss genom vårt undermedvetna sinne. Dessa minnen kan dyka upp senare i livet och påverka vårt beteende, även om vi inte är medvetna om varför.
 4. Drömmar: Drömmar är också en del av vårt undermedvetna sinne. De är ofta svåra att tolka eftersom de innehåller symboler och metaforer. Men ibland kan de ge oss en inblick i vad som händer i vårt undermedvetna sinne.
 5. Intuition: Vår intuition eller ”magkänsla” är också en del av vårt undermedvetna sinne. Det kan hjälpa oss att fatta beslut utan att vi är medvetna om varför. Till exempel kan vi ta ett beslut att inte gå in i ett mörkt rum utan att förstå varför vi inte vill.

Allt detta visar hur viktigt det undermedvetna sinnet är för vårt dagliga liv, och varför det kan vara så viktigt i hypnosbehandlingar. Genom att arbeta med det undermedvetna sinnet kan vi bättre förstå oss själva och våra beteenden, och potentiellt förbättra vår livskvalitet.

Utforska dolda budskap

När man befinner sig i ett hypnotiskt tillstånd kan man ibland upptäcka dolda budskap som man inte var medveten om tidigare. Detta kan inkludera negativa tankemönster eller känslor som har begränsat ens liv på olika sätt. Genom att undersöka och bearbeta dessa dolda budskap kan man uppnå nya insikter och frigöra sig från begränsningar.

En metod som används för att utforska dolda budskap under hypnos kallas för återupplevande. Under återupplevandet framkallar terapeuten en specifik händelse eller känsla som patienten har upplevt tidigare. Genom att återuppleva händelsen eller känslan i ett hypnotiskt tillstånd kan patienten upptäcka nya insikter och reaktionsmönster.

En annan metod som kan användas för att utforska dolda budskap är regression. Vid regression leds patienten tillbaka till en tidigare tidpunkt i livet och återupplever händelser som kan ha påverkat deras nuvarande beteende och känslor. Genom att upptäcka och bearbeta dessa händelser kan patienten läka gamla sår och frigöra sig från negativa tankemönster.

Det är viktigt att notera att utforskning av dolda budskap under hypnos bör utföras av en kvalificerad och utbildad terapeut. Det är också viktigt att tänka på att det inte alltid är möjligt att upptäcka alla dolda budskap under en hypnosession och att det kan krävas flera sessioner för att utforska alla aspekter av ens undermedvetna.

Fördelar med att utforska dolda budskap

Genom att utforska dolda budskap under hypnos kan man uppnå flera fördelar. Dessa inkluderar:

 • Ökad självinsikt: Genom att upptäcka dolda budskap kan man få en större förståelse för sig själv och sina beteenden.
 • Möjlighet att bryta negativa beteendemönster: Genom att bearbeta dolda budskap kan man minska negativa beteendemönster och frigöra sig från negativa tankemönster.
 • Ökat välbefinnande: Genom att bearbeta dolda budskap kan man läka gamla sår och öka sin självkänsla och självförtroende.

Sammanfattning

Att utforska dolda budskap under hypnos kan vara en effektiv metod för att öka sin självinsikt och bryta negativa beteendemönster. Genom metoder som återupplevande och regression kan man upptäcka och bearbeta gamla trauman och dolda budskap i undermedvetna. Det är viktigt att söka hjälp från en kvalificerad terapeut när man utforskar dolda budskap under hypnos och att ha realistiska förväntningar på vad som kan upptäckas och bearbetas.

Avslutning

Slutsats: Hypnos är en fascinerande metod som har använts sedan antiken. Det har visat sig vara effektivt för att lindra smärta, hantera ångest och depression, och hjälpa till att bryta dåliga vanor. Genom att arbeta med det undermedvetna sinnet kan hypnos användas för att utforska dolda budskap och mönster som kan hindra oss från att nå våra mål.

Men trots dess fördelar kan det också finnas risker och biverkningar med hypnos, så det är viktigt att arbeta med en kvalificerad hypnospraktiker. Dessutom fungerar hypnos inte för alla och det finns inga garanterade resultat.

Om du överväger terapeutisk hypnos som en behandlingsmetod, bör du diskutera det noggrant med din läkare eller psykolog. De kan hjälpa dig att bestämma om hypnos är en bra val för dig och hänvisa dig till en kvalificerad hypnospraktiker om det känns lämpligt.

Är hypnos en kraftfull metod som kan hjälpa människor att hantera en mängd olika utmaningar. Men det är viktigt att vara medveten om dess begränsningar och att arbeta med erfarna praktiker. Genom att göra det kan hypnos vara en värdefull resurs i att förbättra vår mentala och känslomässiga hälsa.

Vanliga Frågor

Vad är skillnaden mellan hypnos och medititation?

Medan båda teknikerna är avsedda att skapa ett avslappnat tillstånd i hjärnan, är hypnos mer riktad mot att ändra beteenden och behandla specifika problem, medan meditation är mer allmänt avslappnande och fokuserad på att uppnå inre frid.

Kan hypnos användas för att kontrollera någons handlingar?

Nej, hypnos kan inte användas för att tvinga någon att utföra handlingar som de normalt inte skulle göra.

Kan alla bli hypnotiserade?

Nej, vissa personer kan vara svårare att hypnotisera än andra. Det kan också påverkas av personligt tillstånd, som trötthet eller distraktion.

Har hypnos några medicinska applikationer?

Ja, hypnos kan användas som en alternativ terapi för att behandla ångest, fobier, smärta och andra medicinska tillstånd.

Är hypnos farligt?

Nej, hypnos i sig är inte farligt. Det är dock viktigt att söka en legitimerad och utbildad hypnotisör för att undvika potentiella risker.

Kan jag bli fast i hypnos?

Nej, det är omöjligt att fastna i hypnos. Din hypnotisör kommer alltid att föra dig tillbaka till fullt medvetande.

Kan jag fortfarande kontrollera mina handlingar under hypnos?

Ja, du kan fortfarande kontrollera dina handlingar under hypnos och har alltid fri vilja att avbryta när som helst.

Kan hypnos hjälpa mig att sluta röka?

Ja, hypnos kan vara en effektiv behandling för att sluta röka. Genom hypnos kan du träna din hjärna att motstå cravings för nikotin.

Kan jag använda självhypnos?

Ja, du kan använda självhypnos genom att lyssna på inspelade hypnotiska sessioner eller genom att lära dig självhypnose tekniker.

Vad är skillnaden mellan terapeutisk hypnos och underhållningshypnos?

Terapeutisk hypnos är inriktad på att behandla specifika problem eller medicinska tillstånd, medan underhållningshypnos är mer inriktad på att underhålla en publik genom att skapa underhållande upplevelser.

Referenser

Lämna en kommentar